Uzmanlık ve İhtisas Alanlarımız

 1. Gayrimenkulden kaynaklanan tüm hukuki uyuşmazlıklar. (Eski tapu, intikal, tescil, B orman kanunu uygulama ve tapulama işlemleri, tapulardan kaynaklanan tüm davalar)
 2. Miras hukuku (Soy bağı ,tereke tesbiti,miras hak ve alacaklarının belirlenmesi,eski kayıtlar v.s ,mirasçılık kararları)
 3. Vakıflar ,vakıf senedi vs. davalar
 4. Kamulaştırma davaları ,kamulaştırmasız el atmalar
 5. İmar planları ile ilgili davalar, kentsel dönüşüm, imar hakkı vs. uyuşmazlık dava ve çözüm işlemleri
 6. İnşaat hukuku (kat karşılığı veya gayrimenkul yapımına ilişkin sözleşmeler
 7. Telif hakkı sözleşme ve davaları
 8. Uluslararası sözleşmeler,
 9. Aile hukuku ,mal paylaşımı
 10. İdari davalar (İdarenin işleminden kaynaklanan veya vergi hukukundan kaynaklanan davalar)
 11. İnsan hakları mahkemeleri ,Anayasa Mahkemesi' ni ilgilendiren dava ve işlemler.
 12. 2981 sayılı tapu tahsis ve 775 sayılı mesken gecekondu işlerinden kaynaklanan davalar

Ayrıca ekip çalışması olarak alternatif konular:

 • Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili hertürlü işlemler
 • Uzlaşma
 • İş hukuku
 • Ceza hukuku
 • Marka ve patent davaları